Så blir arbetsmarknaden 2018

Med anledning av Arbetsförmedlingens nya prognos för 2018 arrangeras en lokal prognospresentation för Finnveden med omnejd. I riket liksom på lokal nivå har kompetensförsörjningsfrågan under lång tid blivit allt hetare, samtidigt som en stor del av den lediga arbetskraften inte haft den kompetens som efterfrågas.

Arbetsförmedlingen samlar andra offentliga aktörer och intressenter för att presentera arbetsmarknadens utveckling i Jönköpings län under det kommande året – arbetslöshet, efterfrågan och sysselsättning, och dess konsekvenser för näringslivet och det offentliga.

Integration är en av de viktigaste utmaningarna på arbetsmarknaden just nu. Under presentationen ges fördjupningar och exempel av Tommy Josefsson, Jönköping University, och Bo Gustafsson, Sävsjö kommun.

Arbetsförmedlingens prognos för 2018 finns tillgänglig på www.arbetsformedlingen.se redan dagen före, den 13 december.

Plats: Gummifabriken, Värnamo
Tid: torsdag 14 december kl. 8.30-11.30

Program
8.30-9 Kaffe
9-9.45 Arbetsmarknadsutsikterna i Jönköpings län 2018 – Ida Karlsson, arbetsmarknadsanalytiker
9.45-10 Paus
10-11 Interkulturell kompetens på den svenska arbetsmarknaden – Tommy Josefsson, Jönköping University
11-11.30 Projekt SMILE; en modell för mentorskap och handledning för utrikes födda på arbetsmarknaden
11.30 Presentationen avslutas

Välkommen!

För kommentarer: Tommy Sjögren, företagsrådgivare, 010-486 95 40
För information: Ida Karlsson, arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 08 36
Presskontakt: Eva Antonsson, press- och informationsansvarig, 010-488 23 43

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi hjälper arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra.

Prenumerera