Arbetsförmedlingen tar temperaturen på arbetsmarknaden

Report this content

Blir det fler eller färre nya jobb? Hur kommer efterfrågan på tjänster och varor att utvecklas? Är det fortfarande svårt att få tag på rätt kompetens? Inför kommande prognos över arbetsmarknadens utveckling intervjuar Arbetsförmedlingen tusentals arbetsgivare.

Arbetsförmedlingens senaste prognos visade att tillväxten har bromsat in och att antalet nya jobb inte ökar i samma takt som tidigare.

- Högkonjunkturen har passerat toppen, men samtidigt har många arbetsgivare och branscher fortfarande stora svårigheter att hitta rätt kompetens. Nu får vi en uppdaterad bild av arbetsgivarnas förväntningar för kommande år, säger Annelie Almérus, arbetsmarknadsanalytiker.

Arbetsförmedlingens arbete inför kommande prognos pågår för fullt. I höst planerar Arbetsförmedlingen att intervjua närmare 14 000 privata arbetsgivare. Frågorna handlar bland annat om hur arbetsgivarna ser på efterfrågan på varor och tjänster, hur många anställda de planerar för, hur bristen på kompetens påverkar verksamheten och om de har behov av att nyrekrytera.

- Intervjusvaren från arbetsgivare i alla kommuner i landet är nödvändiga för vårt arbete med prognosen som vi presenterar i december. De hjälper oss att fånga upp arbetsgivarnas rekryteringsbehov och att utveckla Arbetsförmedlingens kontakter med arbetsgivare, säger Annelie Almérus, arbetsmarknadsanalytiker.

Intervjumaterialet bearbetas av Arbetsförmedlingens analysavdelning och sammanställs i en arbetsmarknadsprognos som publiceras den 10 december.
  

För kommentarer: Anneli Almérus, arbetsmarknadsanalytiker, 010-487 67 05
Presskontakt: Maria Hillborg, 010-488 44 58
Följ oss på Twitter: @arbetsformed

 

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se