Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, november 2017

Kort om november månad 2017, Kronobergs län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för december månad 2016)

  • 8,5 procent var inskrivna som arbetslösa (8,3).* Sammanlagt 7 926 personer (7 730) varav 1 653 inom etablering (1 760).
  • 12 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (12,7).* Sammanlagt 1 366 personer (1 435) varav 316 inom etablering (325).
  • 3 631 personer var öppet arbetslösa (3 544) varav 989 inom etablering (1 050).
  • 4 295 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 186) varav 840 inom etablering (710). 
  • 431 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (547) varav 40 inom etablering (156). 
  • 637 personer fick arbete (652) varav 48 inom etablering (31).
  • 256 personer varslades om uppsägning (24).

* Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Ytterligare månadsstatistik hittar du på www.arbetsformedlingen.se/statistik

För kommentarer: Mario Zetion, arbetsmarknadsanalytiker, 010-488 20 14
Press- och informationsansvarig: Peter Nilsson, 010-486 76 20

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa.
Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi hjälper arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra.

Prenumerera