Kort om arbetsmarknaden i Kronobergs län, juli 2018

Månadsstatistik, juli 2018

(Inom parentes anges motsvarande siffror för juli 2017.)

  • 7,9 procent var inskrivna som arbetslösa (8,3).* Sammanlagt 7 509 personer (7 708) varav 1 380 inom etablering (1 774).

  • 10,0 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (11,6).* Sammanlagt 1 167 personer (1 306) varav 248 inom etablering (364).

  • 3 403 personer var öppet arbetslösa (3403) varav 626 inom etablering (946).
  • 4 106 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 305) varav 754 inom etablering (828).

  • 313 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (347).

  • 508 personer fick arbete (444) varav 22 inom etablering (36).
  • 0 personer varslades om uppsägning (11).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för augusti publiceras den 12 september kl. 6:00

För kommentarer:
Sandra Offesson, arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 39 78
Pressjouren, 010-486 10 00

 

 

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se