Långtidsarbetslösheten fortsätter minska i Kronobergs län

Report this content

Även i april visade Kronobergs arbetsmarknad en stark utveckling och arbetslösheten fortsätter minska. I länet minskar långtidsarbetslösheten fortfarande i hög takt, medan det på riket syns en dämpning när det gäller minskningen av långtidsarbetslösa. Av personer som varit arbetslösa längre tid är förgymnasialt utbildade överrepresenterade och i Kronoberg saknar hälften gymnasieutbildning.       

– Efterfrågan på arbetskraft är fortfarande stor, men många av de som varit arbetslösa länge saknar tillräcklig utbildning eller erfarenhet som arbetsgivarna söker, säger Valdete Hashani, arbetsmarknadsanalytiker.

 I april hade 3 833 av de inskrivna arbetslösa varit utan arbete i mer än 12 månader, vilket är något lägre jämfört med föregående år.

Kort om april 2019, Kronobergs län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för april 2018)

  • 7,8 procent var inskrivna som arbetslösa (8,2).* Sammanlagt 7 600 personer (7 870).

  • 9,5 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (10,4).* Sammanlagt 1 110 personer (1 220).

  • 3 060 personer var öppet arbetslösa (3 400).

  • 4 550 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 470).

  • 350 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (370).

  • 570 personer fick arbete (660).

  • 95 personer varslades om uppsägning (14).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för april publiceras 13 juni kl. 6:00

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

För information: Valdete Hashani, arbetsmarknadsanalytiker, 010-488 0396

Presskontakt: Presskontakt: Pressjouren 010-486 1000