Månadsstatistiken för Kronobergs län februari 2018

Report this content

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för februari i korthet för Kronobergs län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser.

Kort om februari 2018, Kronobergs län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för motsvarande månad föregående år.)

  • 8,4 procent var inskrivna som arbetslösa (8,6).* Sammanlagt 8050 personer (8050) varav 1 510 inom etablering (1 890).
  • 11,2 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (12,7).* Sammanlagt 1 320 personer (1 450) varav 280 inom etablering (360).
  • 3 670 personer var öppet arbetslösa (3 650).
  • 4 390 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 390)
  • 380 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (410).
  • 580 personer fick arbete (610) varav 30 inom etablering (30).
  • 20 personer varslades om uppsägning (20).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Länk till aktuell statistik för alla län och riket som helhet: http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Manadsstatistik.html

Månadsstatistiken för mars månad publiceras den 11 april kl. 8.00.

Bifogat finns ett fördjupande faktaunderlag. Det finns även en samling diagram som visar trenderna i statistiken över de senaste 20 åren.

För mer information: Valdete Hashani, arbetsmarknadsanalytiker, telefon 010-488 03 96.
Presskontakt: Peter Nilsson, kommunikatör, telefon 010-488 46 03.

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa.
Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling.
www.arbetsformedlingen.se