Månadsstatistiken för Kronobergs län maj 2018

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för månad i korthet för Kronobergs län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser.

Kort om maj 2018, Kronobergs län
(Inom parentes anges motsvarande siffror för samma månad föregående år.)

  • 8,0 procent var inskrivna som arbetslösa (8,2).* Sammanlagt 7 600 personer (7 700) varav 1 450 inom etablering (1 900).

  • 10,4 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (11,2).* Sammanlagt 1 160 personer (1 260) varav 250 inom etablering (370).

  • 3 140 personer var öppet arbetslösa (3 240).

  • 4 460 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 460) varav 830 inom etablering (840).

  • 350 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (350).

  • 710 personer fick arbete (700) varav 60 inom etablering (40).

  • 30 personer varslades om uppsägning (0).

    *Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Länk till aktuell statistik för alla län och riket som helhet:

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Manadsstatistik.html

Bifogat finns kartor med aktuella siffror. Det finns även en samling diagram som visar trenderna i statistiken över de senaste 20 åren.

Månadsstatistiken för juni månad publiceras 14 juli datum kl. 6.00

För mer information: Valdete Hashani, arbetsmarknadsanalytiker, telefon 010-488 03 96.
Presskontakt: Peter Nilsson, kommunikatör, telefon 010-488 46 03.

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa.
Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling.
www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se