Månadsstatistiken för Kronobergs län mars 2018

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för månad i korthet för Kronobergs län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser.

Kort om mars 2018, Kronobergs län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för samma månad föregående år.)

  • 8,3 procent var inskrivna som arbetslösa (8,5).* Sammanlagt 7 960 personer (7 970) varav 1 520 inom etablering (1 910).

  • 10,9 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (12,4 ).* Sammanlagt 1 280 personer (1 420) varav 270 inom etablering (370).

  • 3 490 personer var öppet arbetslösa (3 490).

  • 4 470 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 480) varav 750 inom etablering (850).

  • 390 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (420).

  • 620 personer fick arbete (710) varav 30 inom etablering (20).

  • 20 personer varslades om uppsägning (20).

    *Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Länk till aktuell statistik för alla län och riket som helhet:
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Manadsstatistik.html

Månadsstatistiken för april månad publiceras 14 maj kl. 8.

Bifogat finns ett fördjupande faktaunderlag. Det finns även en samling diagram som visar trenderna i statistiken över de senaste 20 åren.

För mer information: Valdete Hashani, arbetsmarknadsanalytiker, telefon 010-488 03 96.
Presskontakt: Peter Nilsson, kommunikatör, telefon 010-488 46 03.

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa.
Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling.
www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se