Arbetsförmedlingen intervjuar arbetsgivare om framtiden

Report this content

Arbetsmarknaden är urstark och många arbetsgivare har svårt att hitta personal. Hur ser de på framtiden?

Nu drar Arbetsförmedlingens prognosarbete igång. De närmaste veckorna intervjuas över 16 500 arbetsgivare i hela landet.

Arbetsförmedlingen kommer att intervjua både privata och offentliga arbetsgivare för att bland annat ta reda på hur de ser på efterfrågan av varor och tjänster och tillgången på arbetskraft. Resultat och slutsatser presenteras i Arbetsförmedlingens kommande prognos, som släpps både på riksnivå och regionalt, den 13 juni.

I Örebro län kommer Arbetsförmedlingen att intervjua drygt 600 privata arbetsgivare och nära 90 offentliga verksamheter.

– Intervjuerna är viktiga underlag till våra prognoser  Nu är vi extra nyfikna på hur arbetsgivarna  tacklar arbetskraftsbristen. De här samtalen är också viktiga för att knyta ihop arbetsgivarnas rekryteringsbehov med de arbetssökandes kompetens, till exempel när vi planerar arbetsmarknadsutbildningar eller samarbetar med kommunerna, säger arbetsmarknadsanalytiker Maria Håkansson.

Problem att hitta rätt kompetens

Den senaste prognosen för Örebro län visade att tillväxten fortsätter att vara god och framtidstron är positiv i länet. Samtidigt råder arbetskraftsbrist och problem att hitta rätt kompetenser inom flera områden.

– Än så länge har Örebro län en reserv av arbetskraft, i första hand bland utrikes födda och nyanlända, men också bland andra arbetslösa som har en längre väg till fast förankring på arbetsmarknaden. Det är nödvändigt att ta vara på de kompetenser som finns och förbättra dem där det behövs, för att kompetensförsörjningen och välfärden ska fungera framöver, förklarar Maria Håkansson.

Om Arbetsförmedlingens prognoser

Arbetsförmedlingen har gjort prognoser sedan 1960-talet. Två gånger om året presenteras både en övergripande prognos för hela landet och prognos för varje län. Prognoserna brukar vara mycket träffsäkra.

För kommentarer och information:
Maria Håkansson, arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 28 50

Presskontakt:
Mariette Roxström, press- och informationsansvarig, 010-486 90 45

Följ oss på Twitter: @PressAf

Taggar: