Arbetsförmedlingen och IKEA samarbetar för mångfald och integration

Arbetsförmedlingen och IKEA började ett samarbete redan i januari  2017, med syfte att bidra till IKEAs strävan till mångfald och inkluderande arbetsmiljö. En nationell avsiktsförklaring om samverkan undertecknades i höstas. På torsdag skriver vi under en lokal avsiktsförklaring.

 

Utgångspunkten är att det unika hos varje individ gör IKEA bättre. Samtidigt finns i dag, trots en stark arbetsmarknad, många personer som behöver stöd för att komma ut på arbetsmarknaden, förklarar Mona Bassiri, arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen i Örebro.

Avsiktsförklaringen betyder att Arbetsförmedlingen i Örebro och IKEA avser att samarbeta, för att ge personer som behöver stöd för att komma ut på arbetsmarknaden möjlighet till praktik, arbetsträning och yrkeskompetensbedömning hos IKEA Örebro.

– I förlängningen ska det kunna ge möjlighet till anställning, säger Andreas Zetterman, HR-generalist på IKEA.

Syftet är också att underlätta för IKEA att ta del av Arbetsförmedlingens serviceutbud.

– Under 2017 har vi testat att erbjuda personer som är nyanlända och långtidsarbetslösa praktik på IKEA inför anställningsbehov, berättar Mona Bassiri.

Genom denna avsiktsförklaring fortsätter detta samarbete för mångfald och integration. Avsiktsförklaringen undertecknas av arbetsförmedlingschef Sari Harju och varuhuschef Carina Nordström Sköldh, IKEA Örebro.

Tid: Torsdag 1 februari klockan 10

Plats: IKEA, Kundvägen 2 i Örebro

Media är välkommen att intervjua parterna i samband med undertecknandet.

För information:

Andreas Zetterman, HR-generalist, IKEA, 072-886 47 30
Mona Bassiri, arbetsförmedlare, Arbetsförmedlingen Örebro, 010-488 79 42

Följ oss på Twitter: @PressAf

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Kontakt

  • Arbetsförmedlingen Örebro