Arbetslösheten bland inrikes födda på rekordlåg nivå

Arbetslösheten bland inrikes födda är nere på en mycket låg nivå (3,7 procent). Samtidigt ökar efterfrågan på arbetskraft och det blir allt svårare att rekrytera.

Sedan april har arbetslösheten bland inrikes födda i Örebro län varit under fyra procent och i september var den nere på 3,7 procent. Det är 0,2 procentenheter lägre än i hela landet i genomsnitt och en procentenhet högre än i Jönköpings län, som har landets lägsta andel med 2,7 procent. 

– För Örebro län är det den lägsta nivån under hela 10-talet. Under 2017 har antalet arbetslösa inrikes födda minskat med nästan 1 000 personer, säger arbetsmarknadsanalytiker Maria Håkansson.

Även bland unga 18-24 år är arbetslösheten bland inrikes födda nere på en låg nivå (6,6 procent). Lägst är ungdomsarbetslösheten bland inrikes födda i Askersund och Lindesberg (4,4 respektive 4,8 procent).

– Det är framför allt bland utrikes födda som vi har ett arbetskraftsutbud i en tid med stor efterfrågan på personal, förklarar arbetsförmedlingschef Sari Harju.

Arbetsgivarna får allt svårare att rekrytera

Under samtliga månader, med undantag för maj, har antalet kvarstående lediga platser ökat jämfört med motsvarande månad året innan. Kvarstående platser är jobb som har anmälts tidigare månader, men fortfarande är lediga när månaden är slut.

– Ett ökat antal kvarstående platser indikerar både efterfrågan på arbetskraft och att det tar längre tid att hitta rätt kompetens till det lediga jobbet, förklarar arbetsmarknadsanalytiker Maria Håkansson.

Kort om arbetsmarknaden för Örebro län, september 2017

Inom parentes anges motsvarande siffror för september 2016.

  • 7,6 procent var inskrivna som arbetslösa (7,9).* Sammanlagt 10 619 personer (10 804) varav 2 260 inom etablering (2 141).

  • 11,0 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (13,0).* Sammanlagt 1 824 personer (2 150) varav 442 inom etablering (405).

  • 6 304 personer var öppet arbetslösa (5 684) varav 1 590 inom etablering (1 503).

  • 4 315 personer deltog i program med aktivitetsstöd (5 120) varav 670 inom etablering (638).

  • 750 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (873) varav 44 inom etablering (91).

  • 1 337 personer fick arbete (1 497) varav 83 inom etablering (51).
  • 30 personer varslades om uppsägning (94).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för oktober publiceras 13 november klockan 8.

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

För kommentarer:
Sari Harju, arbetsförmedlingschef  Örebro, Hallsberg, Kumla, Askersund, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Hällefors, Ljusnarsberg och Nora, 010-486 40 04

För information:
Maria Håkansson, arbetsmarknadsanalytiker,
010-486 28 50

Presskontakt:
Mariette Roxström, press- och informationsansvarig, 010-486 90 45

Följ oss på Twitter: @PressAf

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Kontakt

  • Arbetsförmedlingen Örebro