Färre arbetslösa ungdomar i Örebro län

På ett år har arbetslösheten bland inskrivna ungdomar i åldern 18-24 år minskat med 103 personer till 1 444, vilket motsvarar 8,2 procent.

- Lägst är arbetslösheten bland unga kvinnor, 6,8 procent, jämfört med 9,6 för unga män, säger Rikki Bråth, arbetsmarknadsanalytiker, Arbetsförmedlingen.

 

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar att arbetslösheten fortsätter att gå ner i Örebro län, men i avtagande takt. I april var 6,9 procent av samtliga inskrivna arbetslösa, för ett år sedan var 7,2 procent arbetslösa. Uttryckt i antal har arbetslösheten gått ner från 10 176 till 9 970 personer.

- Vi ser en fortsatt god arbetsmarknad, men med tydliga tecken på avmattning. Detta beror delvis på ekonomins utveckling och brist på de efterfrågade kompetenserna som arbetsgivarna efterfrågar, säger Rikki Bråth, arbetsmarknadsanalytiker.

Länets lägsta arbetslöshet har Lekebergs kommun med 3,4 procent medan Hällefors har den högst med 10 procent. Jämfört med april 2018 har andelen arbetslösa minskat mest i Ljusnarsbergs kommun medan den har ökat mest i Laxå kommun. 

Under april månad fick 1 228 personer som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Örebro län arbete varav 458 var kvinnor och 770 män. Det gav en omsättningen till arbete på 11 procent, alltså hur många av det totala antalet inskrivna arbetslösa som fick jobb.

Kort om april 2019, Örebro län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för april 2018)

  • 6,9 procent var inskrivna som arbetslösa (7,2).* Sammanlagt 9 970 personer

(10 176).

  • 8,2 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (9,0).* Sammanlagt 1 444 personer (1 547).
  • 4 983 personer var öppet arbetslösa (5 468).
  • 4 987 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 708).
  • 565 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (565).
  • 1 228 personer fick arbete (1 375).
  • 71 personer varslades om uppsägning (81).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik i april 2019.

Månadsstatistiken för maj publiceras 13 juni kl. 8:00

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

 

För information: Rikki Bråth, arbetsmarknadsanalytiker, 010-488 79 43

Presskontakt: Patrik Svensson, presschef, 010-487 01 42

 

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Kontakt

  • Arbetsförmedlingen Örebro

Prenumerera