I dag publiceras månadsstatistiken för länet i december

Här är en kort sammanfattning av arbetsmarknaden i Örebro län, december 2017.

Inom parentes anges motsvarande siffror för december 2016.

  • 7,8 procent var inskrivna som arbetslösa (8,2).* Sammanlagt 10 882 personer (11 398) varav 2 143 inom etablering (2 265).

  • 10,7 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (12,8).* Sammanlagt 1 764 personer (2 108) varav 418 inom etablering (451).

  • 6 536 personer var öppet arbetslösa (5 919) varav 1 521 inom etablering (1 569).
  • 4 346 personer deltog i program med aktivitetsstöd (5 479) varav 622 inom etablering (696).

  • 742 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (776) varav 20 inom etablering (76).

  • 956 personer fick arbete (986) varav 60 inom etablering (29).
  • 60 personer varslades om uppsägning (389).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för januari publiceras 12 februari klockan 8.

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser.

Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

För mer information:
Sari Harju, arbetsförmedlingschef  Örebro, Hallsberg, Kumla, Askersund, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Hällefors, Ljusnarsberg och Nora, 010-486 40 04

Maria Håkansson, arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 28 50

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Kontakt

  • Arbetsförmedlingen Örebro

Prenumerera

Dokument & länkar