I dag publiceras månadsstatistiken för länet i november

Här hittar du en kort sammanfattning av uppgifter om vad som händer på arbetsmarknaden i länet.

Kort om arbetsmarknaden för Örebro län, november 2017

Inom parentes anges motsvarande siffror för november 2016.

  • 7,7 procent var inskrivna som arbetslösa (8,1).* Sammanlagt 10 749 personer (11 118) varav 2 200 inom etablering (2 229).

  • 10,7 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (12,9).* Sammanlagt 1 770 personer (2 129) varav 423 inom etablering (430).

  • 6 298 personer var öppet arbetslösa (5 634) varav 1 526 inom etablering (1 500).
  • 4 451 personer deltog i program med aktivitetsstöd (5 484) varav 674 inom etablering (729).

  • 729 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (814) varav 20 inom etablering (108).

  • 1 115 personer fick arbete (1 205) varav 53 inom etablering (55).
  • 60 personer varslades om uppsägning (51).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för december publiceras 11 januari klockan 8.

För mer information:
Sari Harju, arbetsförmedlingschef  Örebro, Hallsberg, Kumla, Askersund, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Hällefors, Ljusnarsberg och Nora, 010-486 40 04

Maria Håkansson, arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 28 50

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi hjälper arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra.