Inskrivna i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag minskar för varje månad

Efterfrågan på arbetskraft fortsätter att vara stor. Arbetslösheten bland inrikes födda är nere på en mycket låg nivå. Sedan mars minskar också antalet personer inskrivna i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag för varje månad.

I Örebro län fanns i juli 2 246 personer inskrivna i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. Det är 300 personer fler än för ett år sedan. Men sedan mars har antalet minskat för varje månad. I mars var 2 377 personer inskrivna i etableringsuppdraget. Det är en minskning med 6 procent från mars till juli.

– Minskningen har flera orsaker. I år är det betydligt färre asylsökande som beviljas uppehållstillstånd och samtidigt är det fler som gått till arbete än under tidigare år, förklarar arbetsförmedlingschef Sari Harju.

Det är främst bland männen i etableringsuppdraget som minskningen har skett. I början av året var 60 procent av de inskrivna män. I juli har andelen minskat till 57 procent. Bland de unga (18-24 år) i etableringsuppdraget har antalet män minskat med 11 procent hittills under året medan antalet kvinnor har ökat med 2 procent.

– Det beror främst på att fler män har gått till arbete och färre har skrivits in i etableringsuppdraget under årets första månader. Den utvecklingen är inte lika tydlig för kvinnorna. Skillnaden skulle kunna förklaras av vilka kompetenser som efterfrågas av arbetsgivarna i Örebro län, men också vilka krav som ställs för att kunna ta vissa yrken och att det drabbar kvinnor och män olika, förklarar arbetsmarknadsanalytiker Maria Håkansson. 

Fortsatt stor efterfrågan på arbetskraft

Efterfrågan på arbetskraft fortsätter att vara stor. Samtidigt är arbetslösheten bland inrikes födda mycket låg (3,8 procent).

– Kompetenserna som tillförs länets arbetsmarknad via personer som kommit från andra länder är oerhört viktig i den högkonjunktur som vi befinner oss i. Trappstegen med validering av kompetenser, utbildningsinsatser och matchning till arbete blir allt viktigare. En faktor som kan bli avgörande för länets tillväxt är också att arbetsgivarna inser och tar tillvara den utrikes födda arbetskraftens kompetens, säger Sari Harju. 

Kort om arbetsmarknaden för Örebro län, juli 2017

Inom parentes anges motsvarande siffror för juli 2016.

  • 7,8 procent var inskrivna som arbetslösa (7,7).* Sammanlagt 10 866 personer (10 643) varav 2 246 inom etablering (1 942).

  • 11,6 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (12,7).* Sammanlagt 1 923 personer (2 098) varav 433 inom etablering (348).

  • 6 456 personer var öppet arbetslösa (5 659) varav 1 561 inom etablering (1 344).

  • 4 410 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 984) varav 685 inom etablering (598).

  • 712 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (637) varav 30 inom etablering (52).

  • 977 personer fick arbete (940) varav 34 inom etablering (38).

  • 63 personer varslades om uppsägning (27).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för augusti publiceras 11 september klockan 8.

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

För kommentarer:
Sari Harju, arbetsförmedlingschef  Örebro, Hallsberg, Kumla, Askersund, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Hällefors, Ljusnarsberg och Nora, 010-486 40 04

För information:
Maria Håkansson, arbetsmarknadsanalytiker,
010-486 28 50

Presskontakt:
Mariette Roxström, press- och informationsansvarig, 010-486 90 45

Följ oss på Twitter: @PressAf

Taggar: