Kort om arbetsmarknaden i Örebro län, juli 2018

Månadsstatistik, juli 2018

(Inom parentes anges motsvarande siffror för juli 2017)

·          7,2 procent var inskrivna som arbetslösa (7,8).* Sammanlagt 10 147 personer
(10 886) varav 1 901 inom etablering (2 246).

·         9,4 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (11,6).* Sammanlagt 1 632 personer (1 923) varav 352 inom etablering (433).

  • 5 739 personer var öppet arbetslösa (6 456).

·          4 408 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 410) varav 1 085 inom etablering (685).

·          646 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (712).

  • 847 personer fick arbete (977) varav 25 inom etablering (34).

·          26 personer varslades om uppsägning (63).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för augusti publiceras 12 september kl. 06:00

För information:
Maria Håkansson, arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 28 50

Presskontakt:
Pressjouren, 010-486 10 00

Följ oss på Twitter: @PressAf

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Kontakt

  • Arbetsförmedlingen Örebro