Månadsstatistiken för Örebro län för februari 2018

Report this content

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för föregående månad i korthet för Örebro län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser.

Kort om februari 2018, Örebro län
(Inom parentes anges motsvarande siffror för februari 2017.)

  • 7,6 procent var inskrivna som arbetslösa (8,2).* Sammanlagt 10 775 personer (11 483) varav 2 051 inom etablering (2 372).

  • 9,9 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (12,1).* Sammanlagt 1 732 personer (2 035) varav 404 inom etablering (467).

  • 6 172 personer var öppet arbetslösa (5 845).
  • 4 603 personer deltog i program med aktivitetsstöd (5 638) varav 865 inom etablering (833).

  • 575 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (680).

  • 1 088 personer fick arbete (1 163) varav 51 inom etablering (45).
  • 55 personer varslades om uppsägning (209).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Länk till aktuell statistik för alla län och riket som helhet:

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Manadsstatistik.html

Månadsstatistiken för februari publiceras 12 mars klockan 8.

Bifogat finns ett fördjupande faktaunderlag. Det finns även en samling diagram som visar trenderna i statistiken över de senaste 20 åren.

För mer information; kontakta Maria Håkansson, arbetsmarknadsanalytiker, telefon 010-486 28 50

Presskontakt: Mariette Roxström, kommunikatör, telefon 010-486 90 45

Taggar: