Månadsstatistiken för Örebro län för januari 2018

Report this content

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för föregående månad i korthet för Örebro län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser.

Kort om januari 2018, Örebro län
(Inom parentes anges motsvarande siffror för januari 2017.)

  • 7,6 procent var inskrivna som arbetslösa (8,2).* Sammanlagt 10 887 personer (11 555) varav 2 336 inom etablering (2 071).

  • 10,0 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (12,6).* Sammanlagt 1 742 personer (2 119) varav 400 inom etablering (465).

  • 6 394 personer var öppet arbetslösa (6 019).
  • 4 493 personer deltog i program med aktivitetsstöd (5 539) varav 764 inom etablering (717).

  • 839 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (921).

  • 1 255 personer fick arbete (1 291) varav 43 inom etablering (52).

  • 12 personer varslades om uppsägning (113).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för februari publiceras 12 mars klockan 8.

Bifogat finns ett fördjupande faktaunderlag med en karta med aktuell arbetslöshet i varje kommun i länet. Det finns även en samling diagram som visar trenderna i statistiken över de senaste 20 åren och en länk till aktuell statistik för alla län och riket som helhet.

För mer information; kontakta Maria Håkansson, arbetsmarknadsanalytiker, telefon 010-486 28 50

Presskontakt: Mariette Roxström, kommunikatör, telefon 010-486 90 45

Taggar: