Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik, Östergötland, december 2017

För information: Håkan Lindell, analytiker, 010-486 11 78
Presskontakt: Anneli Hedlund, press- och informationsansvarig, 010-487 66 23
Följ oss på Twitter: @PressAf

Kort om december månad 2017, Östergötlands län (Inom parentes anges motsvarande siffror för december månad 2016)

  •  8,8 procent var inskrivna som arbetslösa (9,0)*
  •  12,0 procent av ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (13,9)**
  •  Antal inskrivna arbetslösa uppgick till 18 931 personer (19 189)
  •  1 150 personer fick arbete (1 188)
  •  1 006 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (1 209)
  •  5 222 nya lediga platser anmäldes (4 738)

*Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år
** Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik 

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning 

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera