Fler inskrivna arbetslösa

Utvecklingen på Östergötlands arbetsmarknad har varit bra under de senaste året med minskad arbetslöshet. Sedan mars i år har dock den trenden brutits och antalet arbetslösa har ökat något. Vid utgången av september fanns det 320 fler arbetslösa än september 2016.

Arbetslösheten i Östergötland är nu 8,6 procent, vilket är en oförändrad nivå jämfört med för ett år sen. I riket som helhet har arbetslösheten sjunkit med 0,1 procentenheter och ligger nu på 7,4 procent. Högst arbetslöshet har Norrköping med 12,0 procent, men där har arbetslösheten ändå minskat med 0,2 procentenheter. Efter Norrköping ligger Finspång med en arbetslöshet på 10,6 procent. Ydre och Söderköping ligger lägst med 4,3 procent respektive 4,4 procent.

Antalet inskrivna i etableringsuppdraget minskar

Antalet nyanlända personer som är inskrivna i etableringsuppdraget har de senaste månaderna börjat minska. I slutet av september var 3 560 personer i länet inskrivna i etableringsuppdraget. För ett år sedan var det 500 fler, men sedan april i år sjunker deltagandet i etableringen med i genomsnitt 30 personer per månad.

Norrköping har störst antal deltagare i etableringen med 1 520 personer, vilket motsvarar närmare 43 procent av länets samtliga inskrivna.

Arbetslösa med lång tid utan arbete blir fler

I september hade 12 430 av de inskrivna arbetslösa i Östergötland varit utan ett arbete i mer än sex månader. Det är 1 250 fler än samma månad förra året och motsvarar mer än två tredjedelar av samtliga inskrivna arbetslösa. Mer än var fjärde arbetslös har varit det längre än två år och det är en grupp som ökar i antal.

Bifogar faktaunderlag med mer information om arbetsmarknadsläget. Där finns också läns- och rikskarta över arbetslösheten.

Kort om september månad 2017, Östergötlands län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för september månad 2016)

  •  8,6 procent var inskrivna som arbetslösa (8,6)*
  •  12,1 procent av ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (13,4)**
  •  Antal inskrivna arbetslösa uppgick till 18 474 personer (18 153)
  •  1 580 personer fick arbete (1 732)
  •  1 182 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (1 174)
  •  3 929 nya lediga platser anmäldes (3 880)
  •  95 personer varslades om uppsägning (56)

*Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år
** Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år

För kommentarer:
Inger Schroeder, arbetsförmedlingschef  Norrköping/Finspång/Valdemarsvik, 010-486 93 41
Pernilla Sandell, arbetsförmedlingschef Linköping/Åtvidaberg/Kisa, 010-486 17 63
Ulrika Stålknapp, arbetsförmedlingschef Motala/Mjölby, 010-486 00 10

För information:
Håkan Lindell, analytiker, 010-486 11 78
Presskontakt:
Anneli Hedlund, press- och informationsansvarig, 010-487 66 23

----------------------------------------------------------------

Anneli Hedlund
press- och informationsansvarig Södermanland Östergötland
Arbetsförmedlingen | Kommunikationsavdelningen
Box 210, 601 04 Norrköping 
Besök: Slottsgatan 116-118
Telefon: 010-487 66 23 | Växel: 0771-60 00 00
E-post: anneli.hedlund@arbetsformedlingen.se
Webb: www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera