Kort om arbetsmarknaden i Östergötlands län, juli 2018

Månadsstatistik, juli 2018

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Östergötlands län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser.

(Inom parentes anges motsvarande siffror för juli 2017)

·          8,0 procent var inskrivna som arbetslösa (8,6).* Sammanlagt 17 507 personer

(18 476) varav 2 395 inom etablering (2 865).

·         10,0 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (12,0).* Sammanlagt 2 495 personer (2 908) varav 332 inom etablering (503).

  • 8 196 personer var öppet arbetslösa (8 566).

·          9 311 personer deltog i program med aktivitetsstöd (9 910) varav 1 381 inom etablering (1 078).

·          987 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (941).

  • 952 personer fick arbete (1 021) varav 45 inom etablering (75).

·          53 personer varslades om uppsägning (52).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Bifogat finns ett fördjupande faktaunderlag, med en karta med aktuell arbetslöshet i varje kommun i länet.

För mer information: Håkan Lindell, arbetsmarknadsanalytiker, telefon 010-486 11 78.

För information:
Håkan Lindell, arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 11 78

Presskontakt:
​Pressjour, 010- 486 10 00 
 

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se