Lägre arbetslöshet bland unga kvinnor i Östergötland

Arbetslösheten i Östergötland fortsätter nedåt och är nu 8,0 procent. Det är dock skillnader i arbetslöshet mellan kvinnor och män, särskilt bland ungdomarna där de unga männen är arbetslösa i högre utsträckning.

Ny månadsstatistik från Arbetsförmedlingen visar en fortsatt minskning av arbetslösheten hos både män och kvinnor. Men det är fortfarande en högre arbetslöshet bland männen, 8,2 procent jämfört med 7,7 procent av kvinnorna.

Skillnaden är särskilt tydlig hos ungdomar (18-24 år), där arbetslösheten för kvinnor är 8,1 procent, medan den är 11,5 procent för män.

- Arbetsmarknaden i Östergötland är stark, men det är framför allt utbildad arbetskraft som efterfrågas. Det är fler unga kvinnor än män som slutför gymnasiet. Det är därför viktigt att motivera unga män till att slutföra sina studier, säger Håkan Lindell, analytiker på Arbetsförmedlingen.

Totalt är ungdomsarbetslösheten i Östergötland 9,9 procent, vilket är en minskning från 11,3 prodent på ett år. Valdemarsvik, Norrköping och Ödeshög är de kommuner där ungdomsarbetslösheten har sjunkit allra mest.

- I Valdemarsvik har utvecklingen varit synnerligen positiv. Antalet arbetslösa ungdomar som är utrikes födda har till exempel halverats på ett år, säger Håkan Lindell.

                 Kort om januari månad 2019, Östergötlands län

                   (Inom parentes anges motsvarande siffror för januari 2018)

  • 8,0 procent var inskrivna som arbetslösa (8,6).* Sammanlagt 17 864 personer (18 998).
  •  
  • 9,9 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (11,3).* Sammanlagt 2 492 personer (2 849).
  •  
  • 8 245 personer var öppet arbetslösa (8 738).
  • 9 619 personer deltog i program med aktivitetsstöd (10 260).
  • 1 346 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (1 161).
  • 1 416 personer fick arbete (1 517).
  • 142 personer varslades om uppsägning (247).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Källa: Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Östergötlands län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser.

Månadsstatistiken för februari publiceras 12 mars 2019 kl. 6:00

För kommentarer:Håkan Lindell, analytiker, 010-486 11 78

Presskontakt: 010-486 10 00

press@arbetsformedlingen.se

 

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se