Månadsstatistiken för Östergötlands län för februari 2018

Report this content

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för föregående månad i korthet för Östergötlands län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser.

Kort om februari månad 2018, Östergötlands län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för februari 2017)

  •  8,5 procent var inskrivna som arbetslösa (9,0).* Sammanlagt 18 744 personer (19 393) varav 2 708 inom etablering (3 122). 
  •  11,1 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (13,2).* Sammanlagt 2 818 personer (3 237) varav 415 inom etablering (575).
  • 8 570 personer var öppet  arbetslösa (8 662).
  •  10 204 personer deltog i program med aktivitetsstöd (10 571) varav 407 inom etablering (0). 
  •  874 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (986). 
  • 1 435 personer fick arbete  (1 502) varav 77 inom etablering (43).
  •  307 personer varslades om uppsägning (168). 

*Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år

** Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år

** Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år

Bifogat finns ett fördjupande faktaunderlag, med en karta med aktuell arbetslöshet i varje kommun i länet.

För mer information: Håkan Lindell, arbetsmarknadsanalytiker, telefon 010- 486 11 78.

Presskontakt: Anneli Hedlund, kommunikatör, telefon 010-487 66 23.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Månadsstatistiken för mars publiceras 11 april kl. 8:00

Prenumerera