Arbetsförmedlingen i Skåne vill få fler att utbilda sig

Report this content

Läget på arbetsmarknaden är osäkert med branscher som behöver göra sig av med personal, medan andra har akut personalbrist. Samtidigt har Arbetsförmedlingen i Skåne bra möjligheter att erbjuda arbetssökande arbetsmarknadsutbildningar. I till exempel Malmö jobbar man aktivt för att få fler att satsa på att skaffa sig ny kompetens inom olika bristyrken.
 

De aktuella arbetsmarknadsutbildningar är riktade mot olika bristyrken och på Arbetsförmedlingens webbplats finns aktuella utbildningar. Alla intresserade arbetssökande kan direkt via utbildningskartan på webben anmäla sig till ett studiebesök på en arbetsmarknadsutbildning. Efter studiebesöket gör Arbetsförmedlingen en bedömning för varje person om arbetsmarknadsutbildning är en lämplig insats

På grund av Corona-viruset har Arbetsförmedlingens utbildningsleverantörer ställt om till distansutbildning, vilket fungerar bra trots vissa utmaningar. Men den nya situationen påverkar också utbudet av utbildningar.
- En ny möjlighet som vi just startar är korta utbildningsinsatser för att bland annat vården och gröna näringar ska få mer personal som kan avlasta dem, säger Rikard Anderberg, sektionschef Arbetsförmedlingen i Malmö.

Mer information: Rikard Anderberg, sektionschef, Arbetsförmedlingen, 010-488 28 23
Presskontakt: Lena Lithner Soutkari, pressekreterare, 010-486 9720
Följ oss på Twitter @Arbetsformed
 

Prenumerera