Arbetsförmedlingen intervjuar Skånes arbetsgivare om framtiden

De närmaste veckorna kommer över 16 000 arbetsgivare i landet att intervjuas av Arbetsförmedlingen. I Skåne får nästan 1600 arbetsgivare besök av arbetsförmedlare som vill veta hur framtidsplaner och kompetensbehov ser ut. Hur läget och framtidsutsikterna ser ut i Skåne presenteras i prognosen i december.

I Skåne planerar Arbetsförmedlingen att intervjua drygt 1 300 privata arbetsgivare och cirka 300 offentliga verksamheter. Arbetsförmedlingens senaste prognos visade på en urstark arbetsmarknad där sysselsättningen väntas öka med sammanlagt 149 000 personer i hela landet i år och nästa år.

För Skåne visade prognosen att länet är en av landets jobbmotorer med en väntad uppgång i de flesta branscher. Samtidigt får arbetsgivarna allt svårare att hitta personal till yrken som kräver yrkesutbildning eller högskola. I Skåne finns det risk att arbetskraftsbristen får tydliga konsekvenser för företag, individer och samhällsekonomin.

-Prognosarbetet skapar ett diskussionsunderlag för att knyta ihop arbetsgivarnas rekryteringsbehov och de sökandes kompetens, säger Anna Hansen, arbetsmarknadsanalytiker i Skåne

Arbetsförmedlingen kommer också att undersöka hur både privata och offentliga arbetsgivare ser på framtiden, hur många anställda de har och om de planerar att nyanställa.

-Vi vet att utbildning är en nyckelfaktor i Skåne och här blir prognosmaterialet en viktig del i vårt samarbete med Skånes kommuner, säger Sofie Carlsson, biträdande marknadschef på Arbetsförmedlingen i Skåne.

Intervjumaterialet ska bearbetas av Arbetsförmedlingens analysavdelning och sammanställs i en arbetsmarknadsprognos som publiceras i den 13 december. Det blir en övergripande prognos för hela landet. Dessutom presenteras prognoser om framtidsutsikterna på arbetsmarknaden för varje län.

För kommentarer:
Anna Hansen, arbetsmarknadsanalytiker, 010-488 55 90
Josef Lannemyr, arbetsmarknadsanalytiker,  010-487 67 20
Presskontakt: Lena Lithner Soutkari, 010-486 9720

Prenumerera

Dokument & länkar