Arbetslösheten fortsätter minska i Skåne

Report this content

Skånes arbetsmarknad fortsätter att utvecklas starkt under början av 2018. Jämfört med februari förra året anmäldes fler tjänster och färre nya arbetslösa skrevs in. Antalet nyanmälda platser till länets arbetsförmedlingar har vänt uppåt igen sedan en liten nedgång under 2017. Antalet arbetslösa som är inrikes födda är det lägsta sedan februari 2008 och har minskat varje månad sedan oktober 2013. Även arbetslösheten för gruppen utrikes födda minskade jämfört med förra året, även om minskningen var liten.

Ungdomsarbetslösheten har minskat med 1 000 personer på ett år och februari var 55:e månaden i rad med fallande arbetslöshet. Samtidigt ökar långtidsarbetslösheten, vilket bland annat beror på att fler personer lämnar etableringen. Antalet arbetslösa utrikes födda kvinnor ökar också, eftersom fler skriver in sig och därmed ingår i arbetskraften. På sikt är det positivt och kan bidra till att minska kompetensbristen.

Kort om februari 2018 Skåne län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för februari 2017)

  • 9,8 procent var inskrivna som arbetslösa (10,1).* Sammanlagt 62 200 personer (62 800) varav 7 600 inom etablering (7 900).

  • 13,1 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (15,1).* Sammanlagt 8 900 personer (9 900) varav 1 300 inom etablering (1 600).

  • 31 900 personer var öppet arbetslösa (32 000).

  • 30 300 personer deltog i program med aktivitetsstöd (30 800) varav 3 700 inom etablering (3 100).

  • 3 300 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (3 400).

  • 5 000 personer fick arbete (4 800) varav 160 inom etablering (100).

  • 400 personer varslades om uppsägning (300).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Länk till aktuell statistik för alla län och riket som helhet:

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Manadsstatistik.html

Månadsstatistiken för månad publiceras 11 april kl. 8.00

Bifogat finns ett fördjupande faktaunderlag. Det finns även en samling diagram som visar trenderna i statistiken över de senaste 20 åren.

 

För mer information: Josef Lannemyr arbetsmarknadsanalytiker, Arbetsförmedlingen, 010-487 67 20
Presskontakt: Lena Lithner Soutkari, Arbetsförmedlingen, 010-486 97 20