”Arbetsmarknaden behöver de utlandsfödda kvinnornas kompetens”

Kick off by FCR Rosengård är ett av flera initiativ över landet för att öka utlandsfödda kvinnors delaktighet på arbetsmarknaden.

– Det är viktigt att vi hittar vägar för kvinnorna – både ur ett jämställdhetsperspektiv och för att arbetsmarknaden behöver deras kompetens, säger Arbetsförmedlingens marknadschef Daniel Warelius i Skåne.

Filippa Engstrand, Hannah Michailidou och Jovmana Soveidan arbetar på fotbollsklubben FC Rosengård i Malmö, där det sedan januari pågår ett projekt finansierat av Arbetsförmedlingen för att förbättra utlandsfödda kvinnors etablering. Foto: Jonas Hansson.

FC Rosengård i Malmö spelar inte bara fotboll.

De vill också göra skillnad och påverka samhällsutvecklingen. Därför driver de flera arbetsmarknadsprojekt. Kick off by FCR, som startade i januari, vänder sig till nyanlända kvinnor i etableringen och finansieras av Arbetsförmedlingen.

– Vi jobbar med många pusselbitar samtidigt. Exempelvis mental och fysisk hälsa, självkännedom, samhällsinformation, samhällsorientering, integration och familjesituation. Målet är att förkorta kvinnornas väg till etablering, säger hälsovägledaren Jovmana Soveidan.

Prioriterad målgrupp

Uppdraget ligger helt i fas med både regeringens och Arbetsförmedlingens intentioner, där just utlandsfödda kvinnor som befinner sig långt från arbetsmarknaden är en prioriterad grupp att stötta till arbete och studier.

Projektledaren Hannah Michailidou berättar att Arbetsförmedlingen kom med initiativet till projektet. Den första omgången avslutades i maj och en ny grupp är nu igång.

– Vårt syfte är att aktiviteterna ska vara motivationshöjande, bland annat genom att ta in föreläsare som tidigare varit i samma situation. I första skedet handlar det om att skapa en bra gruppdynamik där de själva får vara med och påverka vad de vill göra. I steg två kommer de individuella samtalen, säger hon.

Svårt att acceptera flytten

Deltagarna, cirka 20 per grupp, väljs ut av Arbetsförmedlingen och kommer i huvudsak från Syrien, men också från länder som Palestina, Irak, Somalia och Turkmenistan. Gemensamt för alla är att de har låg eller ingen utbildning och arbetslivserfarenhet.

Hälsovägledaren Jovmana Soveidan konstaterar att många av kvinnorna har haft svårt att acceptera flytten till Sverige.

– De längtar hem och oroar sig för släktingar som är i fara hemma. Många har varit med om traumatiska upplevelser. När de ska bygga ett nytt liv i Sverige är det många som ställer sig frågan vem de är nu. Flera av dem har också problem med att klara vardagliga situationer. Det kan vara att de aldrig har åkt buss eller hiss och aldrig postat ett brev. Då försöker vi göra sådana saker tillsammans.

Sviktande hälsa

Filippa Engstrand, verksamhetschef för FC Rosengårds arbetsmarknadsprojekt, berättar att de först trodde att den viktigaste nyckeln var att öka deltagarnas motivation, men det visade sig att det var än viktigare att arbeta med deras sviktande hälsa.

Jovmana Soveidan nickar instämmande:

– Det handlar både om mentala trauman och kroppsliga åkommor, som exempelvis värk och högt blodtryck. Därför har vi exempelvis haft aktiviteter som föreläsningar om hur de ska äta och mindfulnessövningar. De har också fått träffa Arbetsförmedlingens specialister.

Filippa Engstrand beskriver också det identitetsstärkande arbetet som viktigt.

– Normen i deras hemländer är att de blir ledsagade av andra. Flera är analfabeter och har mestadels vistats i sina hem. Här i Sverige behöver de jobba för att hjälpa till att försörja familjen. Det är en omställning som man inte gör i en handvändning, men vi försöker bidra till att de kan påbörja den resan.

Vågar mer

Den utvärdering de har gjort av den första gruppen visar att de kvinnorna känner sig säkrare och vågar mer.

– En av dem sa att hennes man inte kände igen henne, men responsen från deras män har enbart varit av positivt slag, säger Jovmana Soveidan.

Hannah Michailidou konstaterar att deltagarna i Kick off-projektet i de allra flesta fall är långt från jobbredo efteråt.

– De saknar språk och utbildning, men vi hoppas att vi inspirerat dem till att fundera över framtida yrkesval och vi har en tydlig interaktion med Arbetsförmedlingen efteråt för att följa upp hur det går. Vi känner väldigt tydligt att projektet underlättar kvinnornas etableringsprocess.

 

Får publiceras fritt.

 

För mer information: Hannah Michailidou, projektledare och vägledare Kick off by FCR, 076-630 50 43.

Presskontakt: Jonas Hansson, regionkommunikatör Arbetsförmedlingen, 010-488 42 92.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det är en omställning som man inte gör i en handvändning, men vi försöker bidra till att de kan påbörja den resan.
Filippa Engstrand, verksamhetschef FC Rosengård