Färre arbetslösa får jobb, men stark arbetsmarknad i nordvästra Skåne

För tredje månaden i rad minskar arbetslösheten i Skåne i en mer dämpad takt jämfört med för ett år sedan (-2 procent i april). Dämpningen beror på att det är fortsatt färre inskrivna arbetslösa som fått arbete och antalet nya arbetslösa ökar. Samtidigt anmäls det fortfarande många lediga tjänster. I april var arbetslösheten 9 procent av arbetskraften, jämfört med 9,3 procent i april förra året

– Även om det finns tecken på att Skånes arbetsmarknad är på väg mot ökande arbetslöshet är utvecklingen inte entydig.  Arbetsmarknaden i nordvästra Skåne är mycket stark, platsannonseringen ökar i hela länet och antalet varslade är tillbaks till låga nivåer så det kan vara en tillfällig försvagning, säger Victor Tanaka, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Kort om april 2019, Skåne län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för april 2018)

  • 9,0 procent var inskrivna som arbetslösa (9,3).* Sammanlagt 57 403 personer (58 826).

  • 10,4 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (11,8).* Sammanlagt 6 788 personer (7 826).

  • 29 576 personer var öppet arbetslösa (29 103).

  • 27 827 personer deltog i program med aktivitetsstöd (29 723).

  • 3 152 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (3 083).

  • 5 280 personer fick arbete (6 058).

  • 376 personer varslades om uppsägning (490).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för maj publiceras 13 juni kl. 6:00

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

För information: Victor Tanaka, arbetsmarknadsanalytiker, 010-487 67 09

Presskontakt: Pressjouren, 010-486 1000

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se