Fler utrikesfödda kvinnor behövs i arbetslivet – rekryteringsträff i Malmö

På Internationella kvinnodagen anordnar Arbetsförmedlingen en rekryteringsträff med fokus på utrikesfödda kvinnor. 15 rekryterande företag är på plats. Förutom lediga tjänster informerar olika aktörer om branscher, utbildningar och praktik.

Bland annat deltar Malmö universitet som inom projektet NYAK (Nya akademiker) erbjuder studie- och karriärvägledning till nyanlända. Även Stiftelsen Botildenborg som samverkar med flera aktörer för att bidra till ett inkluderande samhälle är på plats.

Svensk arbetsmarknad är fortfarande tydligt könssegregerad, när det gäller vilka branscher kvinnor och män arbetar i. När det gäller sysselsättningsgraden är den lägre för utrikesfödda kvinnor som grupp än för utrikesfödda män. Därmed är de en viktig resurs att tillvara i arbetskraften.

– Personliga möten är ett smidigt sätt att rekrytera och en bra möjlighet för arbetssökande att få presentera sig. Vi har haft liknande rekryteringsträffar tidigare som blivit mycket uppskattade av både besökare och arbetsgivare, säger Jacqueline Åhgren, arbetsförmedlare i Malmö.

Tid: fredag 8 mars klockan 9.30-12.30

Plats: Arbetsförmedlingen, Föreningsgatan 35, Malmö (gamla Konserthuset)

*NYAK (Nya akademiker) är ett projekt där Arbetsförmedlingen tillsammans med Malmö universitet, Lunds universitet, Högskolan Kristianstad och SLU erbjuder studie- och karriärvägledning till nyanlända inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Skåne.  Idén är att nyanlända tidigt ska få information om vilka alternativ som finns för att hitta vägar till utbildning och arbete.

Arbetslösheten (januari 2019)

Arbetslöshet andel av arbetskraft Riket Skåne
Kvinnor (utrikesfödda) 19,60% 23,70%
Kvinnor (alla 16-64 år) 6,80% 8,90%
Män (utrikes födda) 18,50% 23,20%
Män (alla 16-64 år) 7,10% 9,60%

För information:
Tina Hasselström, arbetsförmedlare, 010-486 72 59
Jacqueline Åhgren,  arbetsförmedlare, 010-487 08 45

Presskontakt: Lena Lithner Soutkari, pressekreterare, 010-486 9720

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera