Frukostträff erbjuder kreativa lösningar på Skånes IT-kompetensbrist

Bristen på IT-kompetens är en stor utmaning för Skånes näringsliv. För att lyfta frågan anordnar Mobile Heights och IT-kompetensrådet i Skåne en frukostträff i Lund den 14 februari med fokus på nya lösningar kring kompetensutveckling av befintlig personal.

Lotta Sundahl, Ericsson, berättar hur företaget vid den senaste övertaligheten omskolade erfarna medarbetare med ny och efterfrågad IT-kompetens.

Rikard Windh och Ali Sultan, Combain Mobile, berättar hur företaget anställt en mjukvaru-utvecklare från ett annat land, men också hur det känns att bryta upp och starta en ny karriär i Sverige.

Claes Schrewelius, Sony Mobile, presenterar IT-kompetensrådet i Skåne.

Även Ola Svedin, Mobile Heights, Carina Friis, Arbetsförmedlingen och Anders Elmevik, Region Skåne deltar och svarar på frågor.

Tid: Torsdag 14 februari kl 8.30-10. Mingel kl 10-11.  
Plats: Grand Hotel, Bantorget 1, Lund.

Media är välkommen

Fakta; IT-kompetensrådet i Skåne.

Leds av IT-klustret Mobile Heights och bildades 2018 för att hitta lösningar på IT-kompetensbristen i regionen. Rådet består av representanter från

  • Näringsliv: Axis, Ericsson, IKEA IT, Sony Mobile, Volvo Cars, Qlik

  • Universitet & högskola: i Lund, Malmö och Kristianstad

  • Övriga: Arbetsförmedlingen, Mobile Heights, Region Skåne, branschorganisationen IT & Telekomföretagen samt fackförbunden Sveriges Ingenjörer och Unionen.

LÄS MER OM IT-KOMPETENSRÅDET I SKÅNE

https://mobileheights.org/it-kompetensrad/

https://mobileheights.org/wp-content/uploads/2018/11/181106-PRESSMEDDELANDE.pdf

LÄS MER OM MOBILE HEIGHTS

https://mobileheights.org/about/

 

För information:  
Claes Schrewelius, Sony Mobile, ordförande i IT-kompetensrådet, +46 70-258 36 47

Ola Svedin, Mobile Heights, +46 76-335 62 90

Carina Friis, Arbetsförmedlingen, +46 76-125 4641

Anders Elmevik, Region Skåne, +46 72-597 59 94
Presskontakt: Molly Löfqvist, Head of Communications, Mobile Heights  molly@mobileheights.org

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera