Hitta drömjobbet via utbildningsmässan för nordvästra Skåne

För tredje året i rad arrangerar Vuxenutbildning Helsingborg, kommunerna i Familjen Helsingborg och Arbetsförmedlingen en gemensam utbildningsmässa. Det finns ett tydligt samband mellan utbildning och jobbmöjligheter, men att börja studera kan vara ett stort steg. På mässan den 17 maj erbjuds inspiration och svar på frågor om hur man klarar ekonomin under studierna. Alla intresserade är välkomna.

På plats finns anordnare som erbjuder vuxenutbildning i Familjen Helsingborg och arbetsmarknadsutbildning i hela Skåne.

Tid: Fredag 17 maj klockan 9-12

Plats: Arbetsförmedlingen, Södergatan 39, Helsingborg

Seminarier:

9:15-10:00. Var finns jobben? Arbetsförmedlingen informerar om arbetsmarknaden och bristyrken.

10:15-11:00 Information från CSN (Centrala studiestödsnämnden) om ekonomiskt stöd vid vuxenstudier.

11:15-12:00 Var finns jobben? Arbetsförmedlingen informerar om arbetsmarknaden och bristyrken.

I Skåne finns bra efterfrågan på arbetskraft inom många branscher. I april var antalet arbetslösa i Skåne med högst förgymnasial utbildning drygt 20 000 personer, det vill säga 35 procent av samtliga arbetslösa. Arbetslösheten för denna grupp var 27 procent. Arbetslösheten för personer med gymnasieutbildning var 7 procent och för personer med eftergymnasial utbildning 6 procent.

– Trots den långa högkonjunkturen saknar många i nordvästra Skåne ett arbete och det beror ofta på att de saknar utbildning som arbetsgivarna söker. På mässan kan vi både informera om var jobben finns och ge tips om utbildningsvägarna dit, säger Camilla Rejdvik-Pålsson, chef Arbetsförmedlingen Helsingborg Höganäs.

– Många arbetsgivare har rekryteringsproblem. Det finns jobb, men de arbetssökande matchar inte arbetsgivarnas behov. På mässan visar vi upp hela det stora utbudet av olika studievägar i Helsingborg och nordvästra Skåne. Inte minst yrkes- eller lärlingsutbildningar som ofta leder direkt till jobb i branscher som behöver anställa. Vi vill både stötta studerande att utbilda sig så de får arbete och hjälpa företagen att hitta rätt kompetens, säger arbetsmarknadsdirektör Maria Norrby.

För information:
Cecilia Eliasson, leverantörsuppföljare, Arbetsförmedlingen,  010-4868509
Maria Norrby, arbetsmarknadsdirektör, Helsingborgs stad, 0722-113802
Annika Andersson, enhetschef Vuxenutbildning Helsingborg,  042 10 73 64

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera