Kort om arbetsmarknaden i Skåne län, juli 2018

Månadsstatistik, juli 2018

 

(Inom parentes anges motsvarande siffror för juli 2017)

  • 9,3 procent var inskrivna som arbetslösa (9,9).* Sammanlagt 58 400 personer (61 000) varav 7 100 inom etablering (7 900).
  • 12,4 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (14,4).* Sammanlagt 8 300 personer (9 400) varav 1 200 inom etablering (1 500).
  • 31 400 personer var öppet arbetslösa (31 900).
  • 26 900 personer deltog i program med aktivitetsstöd (29 100) varav 4 000 inom etablering (3 200).
  • 3 500 personer anmälde sig som arbetslösa (3 400).
  • 2 700 arbetslösa personer fick arbete (2 700) varav drygt 80 inom etablering (130).
  • 300 personer varslades om uppsägning (300).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för augusti publiceras 12/9 kl. 06:00

För mer information: Anna Hansen, 010-488 55 90

Presskontakt: Pressjouren, 010 486 10 00

 

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se