Lägre arbetslöshet i Skåne för både kvinnor och män

Utvecklingen med lägre arbetslöshet även i Skåne håller i sig. På ett år har antalet inskrivna arbetslösa minskat med 3 000 personer, varav drygt 500 kvinnor och drygt 2 400 män. Trots att minskningen till antal är större för männen, är arbetslösheten för kvinnor fortsatt betydligt lägre (8,9 procent av arbetskraften) än för män (9,6 procent av arbetskraften).

Trots att Skåne länge haft en stark arbetsmarknad är gruppen som varit arbetslösa mer än 12 månader relativt konstant. I februari var det dock 1 500 personer färre, jämfört med för ett år sedan. Sett till hela gruppen är förgymnasialt utbildade (närmare 40 procent saknar gymnasieutbildning) och personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga överrepresenterade (23 procent).

–Vi pratar mycket om vikten av utbildning och jag vill definitivt lyfta fram yrkesgymnasieprogram som bra alternativ eftersom massor av bristyrken kräver just yrkesgymnasium, säger Anna Hansen, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

– I jobbmöjligheter som nyligen publiceras kan man läsa mer om framtidsyrken i Skåne och på Arbetsförmedlingens webb finns mycket yrkesinformation, tipsar Anna Hansen.

Kort om februari 2019, Skåne län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för februari 2018)

  • 9,3 procent var inskrivna som arbetslösa (9,8).* Sammanlagt 59 300 personer (62 200).

  • 11,4 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (13,1).* Sammanlagt 7 500 personer (8 900).

  • 31 200 personer var öppet arbetslösa (31 900).

  • 28 100 personer deltog i program med aktivitetsstöd (30 300).

  • 3 350 personer anmälde sig som arbetslösa (3 250).

  • 3 050 arbetslösa personer fick arbete (3 350).

  • 500 personer varslades om uppsägning (400).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för mars publiceras 15 april kl. 6:00

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

För information: Anna Hansen, arbetsmarknadsanalytiker, 010-488 55 90

Presskontakt: Lena Lithner Soutkari, pressekreterare, 010-486 9720

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se