Skånes arbetslöshet minskar i lägre takt

Report this content

Arbetslösheten i Skåne har minskat sedan början av 2018, men för andra månaden i följd var minskningen inte lika stark som tidigare. Sedan i somras minskar antalet inskrivna som fått arbete och minskningarna har varit ganska kraftiga de senaste månaderna. Samtidigt har antalet varslade ökat påtagligt sedan slutet av förra året. I mars var arbetslösheten 9,2 procent av arbetskraften, jämfört med 9,6 procent i mars förra året.

– Att förra årets positiva trend med minskande arbetslöshet dämpas är i linje med att högkonjunkturen blir svagare, säger Victor Tanaka, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

– Dämpningen beror framför allt på att fler inrikes födda skriver in sig som arbetslösa och att färre inskrivna från samma grupp får jobb. Det tyder på att det är dämpad efterfrågan på arbetsmarknaden som ligger bakom inbromsningen av arbetslöshetens nedgång, menar Victor Tanaka.

Kort om mars 2019, Skåne län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för mars 2018)

  • 9,2 procent var inskrivna som arbetslösa (9,6).* Sammanlagt 58 766 personer
    (60 674).

  • 11,0 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (12,4).* Sammanlagt 7 228 personer (8 317).

  • 30 711 personer var öppet arbetslösa (30 557).

  • 28 055 personer deltog i program med aktivitetsstöd (30 117).

  • 3 394 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (3 149).

  • 4 763 personer fick arbete (5 658).

  • 514 personer varslades om uppsägning (142).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för april publiceras 14 maj kl. 6:00

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

För information: Victor Tanaka, arbetsmarknadsanalytiker, 010-487 67 09
Presskontakt: Lena Lithner Soutkari, pressekreterare, 010-486 9720