Snabbspår inom energibranschen – pilotutbildning startar i Skåne

Report this content

Energibranschen har ett stort behov av tekniker, civilingenjörer och högskoleingenjörer. Nu startar branschorganisationen Energiföretagen Sverige, Arbetsförmedlingen och Folkuniversitet Korta Vägen Energi för att möta upp en del av behovet. Den 4 april är det rekryteringsträff i Kristianstad inför utbildningsstarten. Drygt 10 företag från Skåne och Blekinge träffar kandidater med utländsk ingenjörsexamen inom el-kraft eller nätförsörjning. Utbildningen i Kristianstad är en pilot och erfarenheterna ska användas nationellt.

Syftet är att snabbare hitta nyanlända med kvalificerad yrkeserfarenhet och utbildning. På rekryteringsträffen berättar företagen om sin verksamhet och kandidaterna snabbintervjuas. Utifrån intervjuerna bestäms vilka som antas till utbildningen. Utbildningen planeras tillsammans med lokala arbetsgivare och ett av företagen som deltar är Öresundskraft.

– Att vi saknar arbetskraft med rätt kompetens är en avgörande utmaning för svensk konkurrenskraft och välfärd. Så också för energibranschen och för Öresundskraft. Nu har vi en möjlighet att bidra inte bara till rekrytering av rätt kompetens till vår bransch utan också till integrationen av nyanlända i det svenska samhället. Det gör det självklart för oss att delta i Korta vägen energi, säger Magnus Sjunnesson, avdelningschef Strategi & Verksamhetsutveckling, på Öresundskraft.

Media är välkommen.

Tid: Onsdag 4 april klockan 11-12
Plats: Arbetsförmedlingen, Östra Boulevarden 42, Kristianstad

Energiföretagen ser ett omfattande behov av tekniker, civilingenjörer och högskoleingenjörer de närmaste åren, ca 3 200 under perioden 2017-2020. Detta framgår av den kartläggning som branschorganisationen har tagit fram under vintern 2017. Störst är behovet av civilingenjörer och högskoleingenjörer med elkraftsinriktning samt drifttekniker och distributionselektriker.

Fakta: Korta Vägen Energi är ett samarbete mellan branschorganisationen Energiföretagen Sverige, Arbetsförmedlingen och Folkuniversitetet. Det är en del av snabbspåret inom energibranschen.

Målgruppen är nyanlända personer med utländsk akademisk examen som ingenjör inom elkraft.

Utbildningen är 26 veckor och omfattar i svenska, kunskap om svensk arbetsplatskultur, det svenska energisystemet, kunskap om arbetsmarknaden samt praktik i upp till 3 månader. Utbildningen genomförs på Folkuniversitetet i Kristianstad. Deltagarna får stöd och hjälp av lärare och coacher med möjlighet att träna på det svenska språket tillsammans med andra ingenjörer med bakgrund inom elkraft. Det ingår även bland annat besök på arbetsplatser.

För kommentarer:  
Elin Fellers, Kompetenscentrum, Projektkoordinator - Välutbildade nyanlända, Energiföretagen Sverige 08 677 26 93, 0701 64 44 47,
Rose-Marie Gudmundsson, branschstrateg, Arbetsförmedlingen i Skåne,  010-486 3534
Presskontakt: Lena Lithner Soutkari, Arbetsförmedlingen, 010 -486 9720

Prenumerera

Dokument & länkar