Stark arbetsmarknad i Skåne för många, men inte för alla

Arbetslösheten i Skåne går stadigt nedåt även om länet fortfarande ligger över rikssnittet. Minskningen gäller även för utrikesfödda och i januari var betydligt färre personer inskrivna i Etableringen jämfört med januari förra året. Även om minskningen av arbetslösheten är bred är det fortfarande stora skillnader mellan inrikes och utrikes födda.

– Skåne har länge haft en bra efterfrågan, vilket gynnar även de som står längre från arbetsmarknaden och vi ser att arbetslösheten minskar i många grupper. Samtidigt kan det vara svårare att få arbete om man varit arbetslös länge och många av dessa personer saknar utbildning som arbetsgivarna efterfrågar, säger Victor Tanaka, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Kort om januari 2019, Skåne län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för januari 2018)

  • 9,3 procent var inskrivna som arbetslösa (9,9).* Sammanlagt 59 550 personer (62 900).
  • 11,6 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (13,3).* Sammanlagt 7 650 personer (9 000).
  • 31 850 personer var öppet arbetslösa (33 000).
  • 27 700 personer deltog i program med aktivitetsstöd (29 900).

  • 4 700 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (4 700).

  • 3 450 arbetslösa personer fick arbete (3 650).
  • 1 050 personer varslades om uppsägning (750).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för januari publiceras 12 mars kl. 6:00

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

För information: Victor Tanaka, arbetsmarknadsanalytiker, 010-487 6709
Presskontakt: Lena Lithner Soutkari, pressekreterare, 010-486 9720

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se