Supporttekniker utbildas på distans

Report this content

Trots osäkert läge på arbetsmarknaden behöver vissa branscher personal, bland annat inom it. Just nu pluggar 20 arbetssökande i Skåne till supporttekniker på distans. Utbildningen som är på 20 veckor är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Lexicon i Malmö.

Inför starten fick intresserade arbetssökande anmäla sig till ett studiebesök och av dessa fick 20 deltagare efter Arbetsförmedlingens bedömning möjlighet till en utbildningsplats. Många som kommer till de numera digitala studiebesöken är kvinnor vilket är mycket positivt.

På grund av Corona-viruset har Arbetsförmedlingens utbildningsleverantörer ställt om till distansutbildning, vilket passar bra i denna bransch,  

Supporttekniker är en av många arbetsmarknadsutbildningar som är riktade mot olika bristyrken. Den 4 maj börjar uttagningar till nya IT - påbyggnadsutbildningar.

På Arbetsförmedlingens webbplats finns aktuella utbildningar. Alla intresserade arbetssökande kan direkt via utbildningskartan på webben anmäla sig till ett studiebesök på en arbetsmarknadsutbildning.

Mer information: Rikard Anderberg, sektionschef, Arbetsförmedlingen, 010-488 28 23

Björn Idetid, Lexicon, 040 - 665 56 59 Bjorn.idetid@lexicon.se,

Presskontakt: Lena Lithner Soutkari, pressekreterare, 010-486 9720

Följ oss på Twitter @Arbetsformed

Prenumerera