Arbetslösheten sjunker under 2018

Arbetsmarknaden i Södermanland utvecklas i positiv riktning under 2018. Arbetslösheten sjunker och nya jobb skapas i både privat och offentlig sektor. Samtidigt ökar svårigheterna för både privata och offentliga arbetsgivare att hitta rätt kompetens.

Sysselsättningen har ökat på bred front under 2017 och den fortsätter att stiga under 2018. Byggbranschen, industrin och privata tjänster, som handeln och hotell- och restaurang, väntas ha den starkaste utvecklingen, men nära nog alla branscher bidrar till tillväxten.

Antalet sysselsatta i Södermanland bedöms öka med 2 000 personer under 2017 och med ytterligare 1 600 personer under 2018. Arbetslösheten sjunker och beräknas vid slutet av 2018 att vara 9,7 procent.

Brist på rätt kompetens
Inom privata näringslivet anger 37 procent av arbetsgivarna att man inte hittar rätt kompetens när man rekryterar. Det är den högsta noteringen sedan högkonjunkturen 2007-2008. Det innebär att det blir allt svårare att rekrytera rätt kompetens, trots att länet har en relativt hög arbetslöshet.

Bristen på arbetskraft är ännu högre bland offentliga arbetsgivare, där närmare 70 procent uppger att de har brist på arbetskraft.

- Bland offentliga arbetsgivare har bristtalen nått oroande höga nivåer, vilket ökar risken för kvalitetsbrister. Det gäller främst barn- och äldreomsorg, hälso- och sjukvård, utbildning och sociala tjänster, säger Jens Lotterberg, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Utmaningar på länets arbetsmarknad
De största utmaningarna på länets arbetsmarknad är inte unika för länet utan gäller för hela riket. Det handlar om nyanländas etablering på arbetsmarknaden, en effektivare matchning och insatser mot långtidsarbetslösheten.

När det gäller etableringen och integrationen av nyanlända så är det en av samhällets nyckelfrågor. Utan migration skulle Södermanland ha en krympande arbetskraft med på sikt en ökad försörjningsbörda som följd.

- Tillskotten till arbetskraften från nyanlända är mycket välkommet. Att på bästa sätt ta tillvara nyanländas kompetens på arbetsmarknaden är fördelaktigt för samhället, säger Jens Lotterberg.

Intervjuundersökning
Prognosen bygger på intervjuer med drygt 500 arbetsplatser i Södermanland. Det handlar om både små och stora arbetsgivare och urvalet speglar näringslivet i länet och täcker in både privata och offentliga arbetsgivare.

För information:
Jens Lotterberg, analytiker, 010-486 66 68

För kommentarer:
Katarina Enqvist-Bolin, arbetsförmedlingschef Katrineholm/Flen, 010-486 25 88
Mats Karlsson, arbetsförmedlingschef, Nyköping/Trosa/Gnesta, 010-486 55 29
Kristina Bengtsson, arbetsförmedlingschef Eskilstuna/Strängnäs, 010-486 81 46

Presskontakt: Anneli Hedlund, press- och informationsansvarig, 010-487 66 23

----------------------------------------------------------

Anneli Hedlund
press- och informationsansvarig Södermanland Östergötland
Arbetsförmedlingen | Kommunikationsavdelningen
Box 210, 601 04 Norrköping  | Besök: Slottsgatan 116-118
Telefon: 010-487 66 23 | Fax: 013-20 28 50
E-post: anneli.hedlund@arbetsformedlingen.se
Webb: www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi hjälper arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra.