Fler fick arbete i september

Antalet personer som fick arbete i Södermanland ökade under september, vilket tyder på en fortsatt stark konjunktur. Totalt fick  1 200 personer arbete under månaden och det var 70 fler än september förra året. Hela ökningen återfinns bland de utrikesfödda arbetssökande.

Arbetslösheten i Södermanland är nu 10,3 procent, vilket är en minskning med 0,4 procentenheter jämfört med september förra året. Högst arbetslöshet har Flen med 14,8 procent och Eskilstuna med 13,1 procent. Trosa och Gnesta ligger lägst med 4,4 respektive 5,0 procent. I hela landet är arbetslösheten 7,4 procent.

Färre inskrivna i etableringsuppdraget
I början på 2017 kulminerade antalet inskrivna arbetslösa inom etableringen och sedan dess har trenden varit fallande. Det beror på att inflödet av nyanlända i etableringen minskat tydligt under de senaste sju månaderna och att konjunkturläget i Södermanland är starkt.

I slutet på september fanns 2 300 arbetslösa inskrivna i etableringsuppdraget i länet, vilket är 170 färre jämfört med september förra året. Hela minskningen återfinns bland männen i etableringen.

Fortsatt positivt för ungdomar
Ungdomsarbetslösheten i Södermanland ligger på 14,1 procent, vilket är den lägsta ungdomsarbetslösheten sen 2008. Under det senaste året har arbetslösheten bland de unga minskat med 2,5 procentenheter i länet, en starkare minskning än riksgenomsnittets minskning med 1,2 procentenheter.

Kort om september månad 2017, Södermanlands län
(Inom parentes anges motsvarande siffror för september månad 2016)

  •  10,3 procent var inskrivna som arbetslösa (10,7)*
  •  14,1 procent av ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (16,6)**
  •  Antal inskrivna arbetslösa uppgick till 13 944 personer (14 337)
  •  1 204 personer fick arbete (1 137)
  •  840 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (995)
  •  2 482 nya lediga platser anmäldes (2 693)
  •  5 personer varslades om uppsägning (77)

*Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år
** Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år

Bifogar faktaunderlag med mer information om arbetsmarknadsläget. Där finns också läns- och rikskarta över arbetslösheten.

För mer information:
 
Jens Lotterberg,   analytiker, 010-486 66 68
För kommentarer:
  Katarina Enqvist-Bolin, arbetsförmedlingschef Katrineholm/Flen, 010-486 25 88
  Mats Karlsson, arbetsförmedlingschef Nyköping/Trosa/Gnesta, 010-486 55 29
  Kristina Bengtsson, arbetsförmedlingschef Eskilstuna/Strängnäs, 010-486 81 46
  Presskontakt:
  Anneli Hedlund, press- och informationsansvarig, 010-487 66 23 

----------------------------------------------------------

Anneli Hedlund
press- och informationsansvarig Södermanland Östergötland
Arbetsförmedlingen | Kommunikationsavdelningen
Box 210, 601 04 Norrköping  | Besök: Slottsgatan 116-118
Telefon: 010-487 66 23 | Fax: 013-20 28 50
E-post: anneli.hedlund@arbetsformedlingen.se
Webb: www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Kontakt

  • Arbetsförmedlingen Södermanland

Prenumerera

Dokument & länkar