Give and Get – projektet för arbetsgivare och nyanlända

Report this content

Sedan några år tillbaka upplever många arbetsgivare att det är svårt att hitta rätt kompetens till sin verksamhet. Tanken med Arbetsförmedlingens projekt Give and Get är att ”slå två flugor i en smäll”. I projektet jobbar man för att ta tillvara nyanländ kompetens i Sörmland, samtidigt som arbetsgivare får möjlighet att pröva den arbetssökande genom matchad praktik.

Projektet vänder sig till utomeuropeiskt födda med akademisk examen, yrkesutbildning eller minst två års yrkeserfarenhet. Fokus ligger på individuella lösningar, både för den arbetssökande och för arbetsgivaren.

– Alla nyanlända har en historia och vi utgår från deras bakgrund för att matcha dem med lämplig arbetsgivare, säger Patrik Vikström, projektledare för Give and Get.

Efter en introduktion på 1-4 veckor kan den arbetssökande bli matchad mot praktik inom sitt yrkesområde, få sina yrkeskunskaper validerade eller bygga på sina kunskaper med mer utbildning.

I projektet jobbar man mycket med förståelse. Det kan handla om att få den arbetssökande att förstå att man har kompetens att bidra med, men kanske inte till 100 procent utifrån vad arbetsgivaren söker. Likaså kan det handla om att få arbetsgivaren att se vinsten av att erbjuda någon en chans och få möjlighet att forma och utveckla personen utifrån vad arbetsgivaren behöver framåt i sin verksamhet.

– För båda parter handlar det om ”att ge för att få”. Det här är en riktigt bra chans att lyckas tillsammans, konstaterar Patrik Vikström.

Fakta:

ESF-projektet Give and Get ägs av Arbetsförmedlingen Norra Sörmland och omfattar uppemot 700 deltagare i hela länet. Give and Get vänder sig till utomeuropeiskt födda män och kvinnor som är yrkesutbildade eller akademiker. Syftet med projektet är att målgruppen i högre grad än idag ska komma ut i arbete som motsvarar deras utbildning och erfarenhet.

För mer information:

Patrik Vikström, projektledare
010-487 09 88
patrik.vikstrom@arbetsformedlingen.se

Eva-Lotta Svensson, delprojektledare
010-488 05 37
eva-lotta.svensson@arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Dokument & länkar