Kort om arbetsmarknaden i Södermanlands län, juli 2018

Månadsstatistik, juli 2018

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Södermanlands län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser.

(Inom parentes anges motsvarande siffror för juli 2017)

·          9,4 procent var inskrivna som arbetslösa (10,2).* Sammanlagt 12 764 personer

(13 767) varav 1 896 inom etablering (2 451).

·         12,0 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (13,5).* Sammanlagt 1 772 personer (2 004) varav 323 inom etablering (453).

  • 6 334 personer var öppet arbetslösa (6 825).

·          6 430 personer deltog i program med aktivitetsstöd (6 942) varav 1 186 inom etablering (832).

·          730 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (689).

  • 826 personer fick arbete (949) varav 30 inom etablering (69).

·          46 personer varslades om uppsägning (86).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

För information:
Jens Lotterberg, arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 66 68

Presskontakt:
Arbetsförmedlingens pressjour, 010-486 10 00

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Kontakt

  • Arbetsförmedlingen Södermanland