Långtidsarbetslösheten går ner

12 300 personer var arbetslösa i Södermanlands län i slutet av april. Det är en minskning med 720 personer på ett år. Även långtidsarbetslösheten fortsätter nedåt.

Ny månadsstatistik från Arbetsförmedlingen visar en fortsatt minskning av antalet arbetslösa i Södermanland, även om förbättringen nu börjar mattas av.

 I Södermanland var arbetslöshetsnivån 9,0 procent i april, jämfört med 9,6 procent samma månad för ett år sedan. Det innebär att arbetslösheten är högre i länet jämfört med i riket, där den är 6,7 procent.

- Länet har en fortsatt god arbetsmarknad, även om vi inte ser samma kraft i utvecklingen som under 2017 och 2018. Vi ser fortfarande en minskning av arbetslösheten bland både inrikes- och utrikes födda och bland ungdomar. Det gäller även antalet långtidsarbetslösa, säger Jens Lotterberg, analytiker på Arbetsförmedingen.

5 900 av de inskrivna arbetslösa har varit utan ett arbete i mer än 12 månader. Det är 700 färre än samma månad i fjol.

Kort om april månad 2019, Södermanlands län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för april 2018)

 

  • 9,0 procent var inskrivna som arbetslösa (9,6).* Sammanlagt 12 321 personer (13 040).
  • 10,4 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (11,1)* Sammanlagt 1 538 personer (1 631).
  • 5 556 personer var öppet arbetslösa (6 116).
  • 6 765 personer deltog i program med aktivitetsstöd (6 924).
  • 622 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (628).
  • 1 091 personer fick arbete (1 223).
  • 65 personer varslades om uppsägning (105).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik i april 2019.

Verksamhetsstatistiken för maj publiceras den 13 juni kl. 06:00.

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

För kommentarer: Jens Lotterberg, analytiker 010-486 666 68

Presskontakt: Anna-Lena Immo, pressekreterare 010-488 35 99

Följ oss på Twitter: @Arbetsformed

 

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Kontakt

  • Arbetsförmedlingen Södermanland