Månadsstatistiken för Södermanlands län för februari 2018

Report this content

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för föregående månad i korthet för Södermanlands län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser.

Kort om februari månad 2018, Södermanlands län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för februari 2017)

  •  10,0 procent var inskrivna som arbetslösa (11,0).* Sammanlagt 13 682 personer (14 871). 
  •  12,3 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (15,5).* Sammanlagt 1 833 personer (2 347).
  • 6 505 personer var öppet  arbetslösa (6 997).
  •  7 177 personer deltog i program med aktivitetsstöd (7 874). 
  • 2 016 personer var inskrivna i  etableringsinsatser** (2 747)
  •  631 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (686). 
  • 1 032 personer fick arbete (1 015).
  •  12 personer varslades om uppsägning (32). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

**Etableringen sedan år 2010 samt etableringsprogrammet från 1 januari 2018.

Bifogat finns ett fördjupande faktaunderlag, en karta med aktuell arbetslöshet i varje kommun i länet och en länk till aktuell statistik för alla län och riket som helhet.

För mer information; kontakta Jens Lotterberg, arbetsmarknadsanalytiker, telefon 010-486 66 68.

Presskontakt: Anneli Hedlund, kommunikatör, telefon 010-487 66 23.

Månadsstatistiken för mars månad publiceras 11 april 2018 kl. 8:00

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik 

Prenumerera