Arbetsförmedlingen löser kockbristen genom utbildning

Inom den ständigt växande besöksnäringen har det länge varit känt att kockbristen i hotell- och restaurangköken börjar bli akut. Därför startar Arbetsförmedlingen en gemensam arbetsmarknadsutbildning för kockar i samarbete med Scandic och utbildningsföretaget Astar.  

Den svenska arbetsmarknaden präglas av matchningsproblem där mycket få lediga jobb inte ställer utbildningskrav samtidigt som ett stort antal av de personer som är arbetssökande saknar gymnasial utbildning. I kombination med att antalet sökande till branschens gymnasieprogram går ned står branschen inför kompetensförsörjningsproblem. Besöksnäringen växer och enligt siffror från branschorganisationen Visita beräknas närmare 50 000 jobb att skapas fram till 2023. Den snabba tillväxten har fört med sig att framförallt kockar och kökspersonal blivit ett bristyrke.

För att klara den egna kompetensförsörjningen både på kort och lång sikt initierar Scandic den nya arbetsmarknadsutbildningen riktad mot arbetssökande som vill byta karriär eller saknar annan formell utbildning. Utbildningen är 45 veckor lång och ges i Stockholm, Göteborg och Malmö i samarbete med Arbetsförmedlingen och utbildningsföretaget Astar. Målet är att samtliga antagna ska arbeta på Scandic efter utbildningens slut.

- Just nu är det högst aktuellt att matcha till arbete genom utbildning. En arbetsmarknadsutbildning ger arbetssökande rätt förutsättning för att ta steget in på arbetsmarknaden, säger N. Alexandra Aminova, samordnande kundansvarig på Stockholm Arbetsgivarcenter, Arbetsförmedlingen.

I den första utbildningsomgången antas cirka 40 personer och utbildningen startar i Stockholm i februari. Arbetsförmedlingen har gjort ett gediget förarbete med urvalet av kandidater för att bjuda in intresserade till informationsträffar 12:e och 14:e december. De intresserade får på plats sedan möjlighet att direkt söka till utbildningen genom snabbintervjuer med representanter från Scandic och Astar. Informationsträffar med antagningsintervjuer kommer också att ges i Göteborg och Malmö efter årsskiftet. Därefter kommer utbildningar att starta även där med cirka 40 personer i varje utbildningsomgång. 

- Det är glädjande att de kandidater som deltagit under informationsträffarna har visat sig att ha otroligt mycket kompetens med sig samt intresse för denna utbildning. I och med att Scandic är inställd på att erbjuda anställningar till kandidaterna som klarar utbildningen så kan vi konstatera att den här är en lyckad sammanföring av arbetsgivare med arbetssökande, avslutar N. Alexandra Aminova.

 

För mer information, vänligen kontakta:
N. Alexandra Aminova, kundansvarig på Stockholm Arbetsgivarcenter
010-488 77 45

Amina Grill, kommunikationsansvarig, Arbetsförmedlingen

010-486 07 52

ARBETSFÖRMEDLINGEN

Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och arbetssökande jobb.
Ring oss på 0771-600 000 eller besök närmaste arbetsförmedling. 

www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi hjälper arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra.

Prenumerera