Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Stockholms län maj 2019

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för maj månad i korthet för Stockholms län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser.

Kort om maj 2019, Stockholms län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för maj 2018)

  • 5,7 procent var inskrivna som arbetslösa (5,8).* Sammanlagt 68 397 personer (68 314).
  • 5,2 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (5,7).* Sammanlagt 5 736 personer (6 309).
  • 42 670 personer var öppet arbetslösa (42 440).
  • 25 727 personer deltog i program med aktivitetsstöd (25 874).

  • 5 459 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (4 939).

  • 6 109 personer fick arbete (7 058).
  • 2 330 personer varslades om uppsägning (1 434).

    *Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Bifogat finns en samling diagram som visar trenderna i statistiken över de senaste 20 åren.

Aktuell statistik för alla län och riket som helhet.

15 juli publiceras månadsstatistiken för juni. Pressmeddelanden skickas inte för samtliga län, endast för riket. Månadsstatistiken för juli publiceras 13 augusti klockan 6, som vanligt.

För kommentarer: Jacob Grönlund, arbetsmarknadsanalytiker,  010-488 17 98
Presskontakt: Maria Hillborg, 010-488 44 58

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Dokument & länkar