Arbetslösheten sjunker för utrikesfödda

Report this content

Arbetslösheten i Stockholms län ligger i stort sett still, men har minskat något jämfört med samma månad 2018. För utrikesfödda minskade arbetslösheten med 1 procentenhet under året. Men det är fortfarande stora skillnader i arbetslösheten mellan inrikes och utrikes födda.

 

Arbetslösheten minskar jämfört med samma månad föregående år 5,8 (6,0). För utrikesfödda minskade arbetslösheten med 1 procentenhet, från 13,9 till 12,9 procent. Arbetslösheten för inrikes födda ligger på samma låga nivå 2,9 procent i mars i år som 2018.

- Arbetslösheten i Stockholm fortsätter ner för utrikesfödda, men ligger still för inrikes födda, säger Jim Enström, arbetsmarknadsanalytiker. Även arbetslösheten för de som varit utan arbete över ett år sjunker.

Uppdelat på kön sjönk arbetslösheten för män med 0,3 procentenheter och för kvinnor 0,1 procentenheter jämfört med samma månad föregående år.

 

Kort om mars 2019, Stockholms län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för mars 2018)

 • 5,8 procent var inskrivna som arbetslösa (6,0).* Sammanlagt 69 297 personer (70 641).
 • 5,5 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (6,0).* Sammanlagt 6 184 personer (6 691).
 • 43 129 personer var öppet arbetslösa (44 188).
 • 26 168 personer deltog i program med aktivitetsstöd (26 453).

 • 5 390 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (5 270).

 • 5 995 personer fick arbete (6 586).
 • 1 033 personer varslades om uppsägning (908).

  *Andel av den registerbaserade arbetskraften.

  Månadsstatistiken för april publiceras den 14 maj kl. 6:00

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

För information: Jim Enström, arbetsmarknadsanalytiker, 010-487 26 40

Arbetsförmedlingens pressjour: 010-486 10 00

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se