Arbetslösheten sjunker för utrikesfödda män

Report this content

Arbetslösheten fortsätter att sjunka. Detta gäller främst utrikes födda och det är bland de utrikes födda männen som arbetslösheten sjunker mest.

-  Det är bland de utrikes födda män som arbetslösheten minskat mest, från 13 procent till 11,8 procent, , säger Staffan Kornerud, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

För inrikes födda män är arbetslösheten oförändrad 3,1 procent.

För nionde månaden i rad minskar antalet inskrivna med lång tid utan arbete, i jämförelse med samma månad föregående år. I april hade närmare 26 400 varit utan arbete i 12 månader eller mer, en minskning med cirka 1 400 personer jämfört med samma månad 2018. 

Kort om april 2019, Stockholms län
(Inom parentes anges motsvarande siffror för april 2018)

 • 5,7 procent var inskrivna som arbetslösa (5,9).* Sammanlagt 68 686 personer (69 721).
 • 5,2 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (5,8).* Sammanlagt 5 823 personer (6 497).
 • 42 601 personer var öppet arbetslösa (43 209).
 • 26 085 personer deltog i program med aktivitetsstöd (26 512).

 • 4 951 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (5 270).

 • 5 947 personer fick arbete (6 826).
 • 1 270 personer varslades om uppsägning (907).

  *Andel av den registerbaserade arbetskraften.

  Månadsstatistiken för april publiceras den 13 juni kl. 6:00

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

För information: Staffan Kornerud, arbetsmarknadsanalytiker, tel 010-487 44 67
Presskontakt: Maria Hillborg, tel 010-488 44 58

 

ARBETSFÖRMEDLINGEN

Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och arbetssökande jobb.
Ring oss på 0771-600 000 eller besök närmaste arbetsförmedling. 

www.arbetsformedlingen.se