Den starka arbetsmarknaden håller i sig

Antalet inskrivna minskar jämfört med samma månad föregående år. Såväl inskrivna långtidsarbetslösa som ungdomar fortsätter att minska vilket tyder på en fortsatt god arbetsmarknad.

Arbetslösheten låg i slutet av januari på 5,8 procent, vilket är en minskning med 0,2 procentenheter jämfört med januari förra året. Inrikes födda hade i slutet av januari en arbetslöshet på 3,0 procent, vilket är oförändrat jämfört med samma månad 2018. Utrikes födda hade en arbetslöshet på 12,8 procent, vilket är en minskning med 1,2 procentenheter jämfört motsvarande månad 2018.

Kort om januari 2019, Stockholms län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för januari 2018)

 • 5,8 procent var inskrivna som arbetslösa (6,0).* Sammanlagt 69 601 personer (71 626).
 • 5,9 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (6,2).* Sammanlagt 6 555 personer (6 946).
 • 43 784 personer var öppet arbetslösa (44 473).
 • 25 817 personer deltog i program med aktivitetsstöd (27 153).

 • 7 018 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (6 501).

 • 6 454 personer fick arbete (7 005).
 • 1 031 personer varslades om uppsägning (1 098).

  *Andel av den registerbaserade arbetskraften.

  Månadsstatistiken för februari publiceras den 12 mars kl. 6:00

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

För kommentarer: Jacob Grönlund, arbetsmarknadsanalytiker,  010-488 17 98
Presskontakt: Maria Hillborg, 010-488 44 58

ARBETSFÖRMEDLINGEN

Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och arbetssökande jobb.
Ring oss på 0771-600 000 eller besök närmaste arbetsförmedling. 

www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se