Fortsatt minskning av arbetslösheten i Stockholm

Report this content

Antalet inskrivna arbetslösa minskar för sjunde månaden i rad i Stockholms län. I oktober var 69 180 personer inskrivna som arbetslösa i länet. Det är en minskning med närmare 1 500 personer jämfört med samma månad 2017.

Arbetslösheten låg i slutet av oktober på 5,8 procent, vilket är en minskning med 0,3 procentenheter jämfört med oktober 2017.

I slutet av oktober var cirka 7 100 ungdomar inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Vilket är en minskning med cirka 400 personer på ett år. Stockholm har en stor servicesektor och många jobb även för personer utan högskoleutbildning vilket gynnar ungdomar.

Arbetslösheten för ungdomar var 6,3 procent, vilket är en minskning med 0,5 procentenheter sedan oktober 2017.

Kort om oktober 2018, Stockholms län
(Inom parentes anges motsvarande siffror för oktober 2017)

  • Sammanlagt 69 180 personer (70 667) varav 7 511 inom etablering (8 224). 5,8 procent var inskrivna som arbetslösa (6,1).*

  • 6,3 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (6,8).* Sammanlagt 7 061 personer (7 483) varav 1 293 inom etablering (1 482).

  • 43 942 personer var öppet arbetslösa (43 561).
  • 25 238 personer deltog i program med aktivitetsstöd (27 116) varav 4 784 inom etablering (2 212).

  • 6 038 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (6 071).

  • 7 385 personer fick arbete (7 397) varav 235 inom etablering (397).
  • 1 077 personer varslades om uppsägning (770).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för november publiceras 13 december kl. 6:00

För kommentarer: Jacob Grönlund, arbetsmarknadsanalytiker,  010-488 17 98
Presskontakt: Maria Hillborg, 010-488 44 58

 

ARBETSFÖRMEDLINGEN

Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och arbetssökande jobb.
Ring oss på 0771-600 000 eller besök närmaste arbetsförmedling. 

www.arbetsformedlingen.se

 

Taggar: