Kort om arbetsmarknaden för Stockholms län, december

Inom parentes anges motsvarande siffror för december 2016.

 

  • 6,1 procent var inskrivna som arbetslösa (6,1).* Sammanlagt 70 867 personer (68 646) varav 8 378 inom etablering (6 591).
  • 6,5 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (6,9).* Sammanlagt 7 123 personer (7 409) varav 1 525 inom etablering (1 228).
  • 44 077 personer var öppet arbetslösa (40 917) varav 6 262 inom etablering (4 981).
  • 26 790 personer deltog i program med aktivitetsstöd (27 729) varav 2 116 inom etablering (1 610).
  • 4 807 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (4 567) varav 262 inom etablering (293).
  • 5 188 personer fick arbete (5 938) varav 322 inom etablering (186).
  • 1 002 personer varslades om uppsägning (601).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för januari publiceras den 12 februari kl. 8:00

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera